Regulamin świadczenia usług w serwisie buziak.deDrogi Użytkowniku !
Nasz regulamin jest bardzo prosty i krótki abyście byli pewni, że w naszym Portalu nie grożą Państwu żadne nieprzyjemności. W naszym regulaminie nie znajdziecie żadnych kruczków prawnych ! Nie wiążemy Cię żadną umową ! Sam decydujesz czy chcesz korzystać z darmowego konta czy też chcesz kupić konto Premium, które oferuje dodatkowe możliwości. Nie kupujesz kota w worku - mężczyŸni dostają bez umów i całkowicie za darmo konto Premium na kilka dni aby sprawdzić jego możliwości a potem mogą wybrać pakiet, który im odpowiada lub pozostać przy darmowym koncie standard. Dla kobiet wprowadziliśmy całkowicie darmowe konto Premium na czas nieokreślony. Natomiast dla mężczyzn cena konta Premium to ok. 6 zł miesięcznie przy opcji półrocznej lub na 1 miesiąc tylko 15 zł. Opłaty są jednorazowe (nie cykliczne). Pamiętaj - u nas nie wiążemy Cię żadnymi umowami i obowiązkowymi opłatami. Wykupienie konta jest całkowicie dobrowolne.

I Postanowienia ogólne
§ 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług w ramach serwisu internetowego www.buziak.pl, zwanego dalej "Serwisem".

§ 2. Serwis jest zbiorem interaktywnych stron WWW umożliwiających Użytkownikom w szczególności komunikowanie się, umieszczanie własnych treści, w tym treści audiowizualnych i graficznych oraz przeglądanie treści zamieszczonych przez innych Użytkowników (serwis społecznościowy).

§ 3. Właścicielem Serwisu jest MilleSoft, ul. Szlak 77/132, 31-153 Kraków, NIP: 9442036152, REGON 120486975, e-mail office(malpa)buziak.pl, tel. +48 516-00-33-99 zwana dalej "Usługodawcą".

II Zasady uczestnictwa w serwisie

§ 4. 1. Zabronione jest publikowanie w Serwisie przez Użytkowników treści niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym, prawem miejscowym oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu, a w szczególności:
1) treści powszechnie uznawanych za obraźliwe,
2) treści propagujących przemoc, nienawiść oraz podżegających do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia,
3) treści naruszających prawa osób trzecich,
4) treści w jakikolwiek sposób szkodzących Serwisowi,
5) jakiejkolwiek formy reklamy lub promocji serwisów WWW innych niż Serwis, w tym zamieszczanie adresów WWW prowadzących do stron innych niż strony Serwisu,
6) treści wprowadzających w błąd innych Użytkowników,
7) materiałów o charakterze erotycznym, ukazujących przemoc itp.
8) zabroniona jest rejestracja wielu kont
2. Dozwolone jest przekazywanie wszelkich danych kontaktowych za pomocą formularza - poczty wewnętrznej portalu. Zabronione jest umieszczanie w profilu Użytkownika (np. w opisie "Mój opis" itp.) danych umożliwiających kontakt z Użytkownikiem poza Serwisem, w szczególności adresów zamieszkania, adresów poczty elektronicznej, numerów komunikatorów internetowych, numerów telefonicznych itp.
3. Usługodawca ma prawo usunąć, zablokować użytkownika, edytować lub usunąć treści zamieszczone w Serwisie przez Użytkownika, m.in. w przypadkach: jeżeli naruszają one warunki niniejszego regulaminu, są niezgodne z polityką Serwisu lub polskim prawem.
4. W serwisie mogą rejestrować się osoby , które skończyły 18 rok życia.

III Zasady przetwarzania danych osobowych

§ 5. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w sposób określony przepisami niniejszego rozdziału oraz zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

IV Odpowiedzialność i uprawnienia

§ 6. W ramach świadczonych usług Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
1) szkody powstałe w wyniku wadliwego działania systemów niezależnych od Usługodawcy, w szczególności sieci telekomunikacyjnych;
2) szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej;
3) treść korespondencji wysyłanej przez Użytkowników;
4) udostępnienie przez Użytkowników hasła lub innych danych umożliwiających zalogowanie w Serwisie osobom trzecim;
5) szkody powstałe w wyniku niedotrzymania przez Użytkownika postanowień Regulaminu.

§ 7.
1. Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści, w szczególności oświadcza, że są one zgodne ze stanem faktycznym i prawnym, nie naruszają prawa powszechnie obowiązującego, prawa miejscowego oraz praw osób trzecich, a także postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Treści zamieszczane przez Użytkowników w profilach Użytkownika mogą być widoczne w Serwisie po ich zaakceptowaniu przez Usługodawcę i mogą być wykorzystane w celach marketingowych.
3. Użytkownik może wykupić w dowolnym momencie konto Premium, konto VIP lub pozostać przy Darmowym koncie Standard. Wykupienie konta jest całkowicie dobrowolne. Nie wymagamy żadnych umów ani wypowiedzeń jak w innych serwisach. Konta Premium i VIP aktywują użytkownikowi dodatkowe opcje oraz dają nieograniczone możliwości w kontaktowaniu się z innymi użytkownikami Portalu (wysyłanie i odbieranie wiadomości), brak automatycznego cenzurowania treści kontaktowych.

V Zmiany regulaminu

§ 8. 1. Regulamin może zostać zmieniony przez Usługodawcę.
2. W przypadku dokonania zmian Użytkownik zostanie o nich powiadomiony poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Serwisu w sposób umożliwiający zapoznanie się z nią przed zalogowaniem na konto lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji konta.
3. Zmiany wchodzą w życie nie wcześniej niż w terminie 14 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej Serwisu lub/i poinformowania Użytkownika w sposób określony w ust. 1.
4. Zalogowanie na konto i korzystanie z Serwisu oznacza akceptację zmian Regulaminu dokonanych przez Usługodawcę.
5. Brak akceptacji zmian w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym Użytkownik dowiedział się o zmianie Regulaminu jednoznaczne jest z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług.

VI Polityka Cookies

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądŸ informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

VII Przepisy przejściowe i końcowe

§ 9. 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.11.2012
2. Treść Regulaminu dostępna jest pod adresem http://buziak.pl/pl/terms-of-use.

Używamy cookies w celach świadczenia usług i statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że cookies będą one umieszczane na Twoim urządzeniu. Dowiedz się więcej.